Na co zwrócić uwage podczas wybory wkładu kominkowego

Moc wkładu grzewczego
Aby kominek funkcjonował dobrze, moc paleniska musi być dobrana odpowiednio do wielkości Twojego domu i potrzeb grzewczych. Jeżeli wybrany kominek okaże się zbyt duży, efektywność jego użytkowania będzie niska, co doprowadzi do pokrycia szyb i wnętrza kominka sadzą. Jeżeli zaś kominek okaże się za mały, w trakcie użytkowania będzie on stale przeciążony, a jego żywotność znacząco się skróci.
Technika spalania
Zwrócić szczególną uwagę na to, czy spala on drewno całkowicie i wskutek tego w pełni wykorzystuje zawartą w drewnie energię. Warunkami całkowitego spalania są: o Wysoka temperatura w komorze paleniskowej (nie mniej niż 600°C). Optymalna temperatura to 850-1000 °C. o Wystarczający czas reakcji, aby gorące gazy mogły się dobrze wymieszać z powietrzem i przereagować o Wystarczająca ilość tlenu Dbaj o środowisko Dym niecałkowicie spalonego drewna zawiera wiele związków organicznych (m.in.: węglowodory, np. benzole, kwasy organiczne, aldehydy, kreozole, fenole i inne aromaty). Niektóre z tych substancji są silnie zapachowe, a niektóre uważa się nawet za szkodliwe dla zdrowia. Z tego powodu należy zadbać o dobrze uregulowane spalanie w odpowiednim palenisku.
Komora spalania
Pełne wykorzystanie energii zawartej w drewnie możliwe jest tylko wtedy, gdy gazy drzewne mogą możliwie długo odreagować w bogatej w tlen atmosferze komory paleniskowej. Gazy te mogą wytworzyć nawet do 60% energii cieplnej powstałej w całym procesie spalania. Aby w pełni wykorzystać potencjał spalanego drewna, należy stworzyć warunki, w których mieszanina gazów i tlenu osiąga temperaturę ok. 350 do 600 °C. Na ten element należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze kominka, ponieważ wiele palenisk pozwala na ulatywanie niedopalonych gazów przez komin.
Szamotowe wyłożenie komory spalania
Najczęściej spotykanym problemem w przypadku wkładów jest zbyt niska temperatura osiągana w komorze paleniskowej. Z tego względu należy wybierać paleniska wyłożone wykładziną żaroodporną, która rozgrzewa się szybko i wskutek tego wytwarza wysoką temperaturę paleniska, a co za tym idzie – osiąga wysoką wydajność spalania.
Rozdział powietrze do spalania
Drewno jest spalane najlepiej, gdy dopływ powietrza jest całkowicie otwarty, a płomienie dość wysokie. W ten sposób uzyskujemy zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, ponieważ cząsteczki gazów są w pełni spalane i wytwarzają ciepło.
Nieszczelne drzwiczki
Przy spalaniu drewna niekorzystny jest zarówno niedobór jak i nadmiar powietrza. Jeżeli do paleniska zostanie doprowadzona zbyt duża ilość powietrza, jego nadwyżka zostanie ogrzana, a następnie wyprowadzona przez komin, zabierając energię cieplną. Przy spalinach o temperaturze 200°C każdy niepotrzebnie doprowadzony i ogrzany metr sześcienny powietrza oznacza stratę 70Wh.
Przyłącze powietrza z zewnątrz
Do właściwego funkcjonowania kominka niezbędny jest właściwy przepływ powietrza. Ciąg w kominie może być zakłócony jeśli Twój dom jest bardzo szczelny lub jeżeli wentylacja mechaniczna powoduje jego odwrócenie. W takiej sytuacji funkcjonowanie kominka może być zakłócone. Zalecanym rozwiązaniem, które zapobiega problemowi, jest podłączenie bezpośrednio do paleniska tzw. zewnętrznego dolotu powietrza do spalania.
Dopływ powietrza pierwotnego
80% powietrza wykorzystanego w procesie spalania powinno być doprowadzone do paleniska jako powietrze pierwotne. Powietrze pierwotne umożliwia rozkład składników drewna i tworzenie się gazu drzewnego, a ponadto jest niezbędne do spalania węgla drzewnego.
Dopływ powietrza wtórnego
20% powietrza wykorzystanego w procesie spalania należy doprowadzić do obszaru spalania gazu drzewnego jako powietrze wtórne - umożliwia ono pełne spalanie gazów drzewnych. Powietrze wtórne doprowadzane do obszaru spalania gazu musi być możliwie mocno podgrzane, aby nie studziło płomieni - w przeciwnym razie gaz nie zostanie spalony dokładnie.
Deflektor
Mieszanie powietrza wtórnego z bardzo gorącymi gazami stanowi jeden z technicznych problemów w produkcji palenisk. Gorące gazy ze zwględu na właściwości fizyczne mieszają się niewłaściwie. W dobrych paleniskach udoskonala się mieszanie przez zastosowanie dysz i odpowiednio zaprojektowanego deflektora.
Z rusztem czy bez?
W przypadku wykorzystania rusztu, powietrze przepływające od dołu przez palące się drewno zamienia ok. 60% wagi drewna w gaz drzewny. Duża ilość drewna otrzymuje wysoką temperaturę i w krótkim czasie uwolnione zostaje 60% paliwa w formie palnego gazu. Zdarza się, że tak duża ilość palnego gazu przekracza wydajność paleniska i niespalony gaz opuszcza wkład. W efekcie paliwo nie jest w pełni wykorzystane, a w dymie pojawiają się duże ilości sadzy i smoły. Spalanie drewna bez rusztu (na popiele) trwa dłużej i z tego powodu jest lepiej oceniane. Dodatkowo, duża ilość popiołu w palenisku spowalnia tempo spalania węgla drzewnego.

Dlaczego o tym, co właśnie przeczytałeś, nie powie Ci inny sprzedawca?
Czy potrafisz sam wybrać produkt, który spełni Twoje oczekiwania?
Nie popełniaj błędów, które mogą Cię sporo kosztować - jeżeli masz pytania, zwróć się z nimi do eksperta.

Copyright © TECHTERM 2008
(systemy nadmuchowe HVAC/R, kominki, wkłady kominkowe, systemy kominowe dinak - Lublin)