Akumulacja - Ciepły kominek

Kominki, piece , pieco - kominki akumulacyjne obłożone kaflami to nasza specjalność.


Elementy Systemu CMA wykonane są z materiału posiadającego doskonałe parametry akumulacyjne, przeznaczonego do budowy kanałów, które wydłużają drogę spalin z wkładu grzewczego (wysokotemperaturowego paleniska) kominka do komina, a tym samym służą do odzysku i akumulacji ciepła wytworzonego w zamkniętym wysokotemperaturowym palenisku. Właściwy dobór ilości modułów, dostosowany do wielkości posiadanego paleniska (wkładu grzewczego), pozwala poprzez wydłużenie drogi spalin na ich schłodzenie z temperatury 800°C tak, aby przy wejściu w komin osiągnęła wielkość ok. 110-190°C. Przy obliczaniu ilości modułów przyjmujemy, że do ogrzewania domu niezbędne jest zastosowanie 100 kg masy akumulacyjnej na 1 kg spalanego suchego (o wilgotności poniżej 20%) drewna. Otrzymany w ten sposób dodatkowy wymiennik ciepła zdecydowanie podnosi sprawność naszego układu grzewczego, odzyskując ciepło, które zwykle uchodzi bezużytecznie do komina. Dzięki zastosowaniu CMA uzyskujemy bardzo dużą dodatkową powierzchnię grzewczą, która podnosi moc cieplną naszego pieco – kominka. Zakumulowane w kilkuset kilogramowej masie ciepło promieniuje przez wiele godzin i pozwala na wydłużenie okresu grzewczego naszego urządzenia (pieco – kominka) do ok. 8 -12 godzin, czyniąc jego użytkowanie o wiele bardziej wygodnym, zbliżonym, do sposobu palenia w tradycyjnym piecu kaflowym. Praktyka wykazuje, iż zastosowanie systemu CMA do budowy tradycyjnego kominka z wkładem grzewczym pozwala na nawet dwukrotne zwiększenie ilości odzyskanego ciepła, co znacznie poprawia sprawność układu i zdecydowanie wydłuża czas grzania pieco- kominka. Stosując system CMA możemy niemal dwukrotnie zmniejszyć ilość spalanego drewna.

Copyright © TECHTERM 2008
(systemy nadmuchowe HVAC/R, kominki, wkłady kominkowe, systemy kominowe dinak - Lublin)